fürsət

fürsət
is. <ər.> Bir sözü demək və ya bir işi görmək üçün əlverişli an, münasib vaxt, məqam, müvafiq hal. Bu fürsət hər vaxt ələ gəlməz. – Qanadlı bir quşdur fürsət əzəldən. . S. V.. Fürsət aramaq (axtarmaq) – bir iş üçün əlverişli məqam axtarmaq, güdmək. Məsmə dərdlərini Tahirzadəyə danışmaq üçün vaxt, fürsət axtarırdı. M. C.. Fürsət bilmək – fürsətdən istifadə etmək. Qədir fürsət bilib yayındı, üzünü bağlara tərəf tutub yavaşca dala baxmadan gedirdi. M. C.. Fürsət bulunmaq klas. – bax fürsət tapmaq. Xoşdur ki, bulam vüsala fürsət; Yarım tərəfindən ola nüsrət. F.. Fürsət düşmək – əlverişli vaxt və şərait yaranmaq, imkan yaranmaq, məqam düşmək. Anri fürsət düşdükcə <ərəblərlə> söhbət edirdi. S. Vəliyev. <Katib:> Bir az da gözləyin, fürsət düşən kimi deyərəm. Q. İlkin. Fürsət eləmək (etmək) – bax fürsət tapmaq. <Salman:> Fürsət eləyən kimi <tülkü> girinə keçəni qamarlayıb parçalayacaqdı. . M. İ.. Fürsət gözləmək – bir iş üçün əlverişli an, məqam gözləmək. Buludlar arxasında daldalanıb müəyyən fürsət gözləyən üç «M-109» birdən ildırım kimi şığıdı. Ə. Vəl.. Fürsət tapmaq – bir sözü demək və ya bir işi görmək üçün münasib, əlverişli vaxt tapmaq, fürsət etmək, fürsət bilmək. Səkkiz gün olardı ki, gedib <Hacı kişinin> halını sormağa fürsət tapmamışdım. Qant.. Sərdar Rəşid bu xəyanətini həyata keçirmək üçün fürsət tapmayacaqdır. M. S. O.. Fürsət vermək – şərait yaratmaq, imkan vermək, macal vermək (çox vaxt inkarda işlədilir). <Padşah> elə Məlikəhmədə çatacaq, heç fürsət vermədi ki, ağzın açsın. . (Nağıl). Çoban <düşmənə> qalxmağa fürsət verməyib, çomağı başına çırpdı və özü bağıryaran bir səslə qıy vurub irəli şığıdı. M. Rz.. Fürsətdən istifadə etmək – bir iş görmək üçün yaranmış əlverişli şəraitdən, vaxtdan faydalanmaq. <Yusif:> Mən fürsətdən istifadə edib danışmaq istəyirəm. B. Bayramov. Fürsəti bada vermək – bax fürsəti əldən buraxmaq. Ey könül, fürsəti badə vermə, gəl; Gün keçir, ay keçir, il yaman gedir. M. R.. Fürsəti əldən buraxmaq (qaçırmaq, vermək, çıxarmaq) – bir işi görmək üçün yaranmış şəraitdən və vəziyyətdən dərhal istifadə etməmək. <İzzət:> Ah, sən neçin qandırmadın İsməti? Neçin əlindən çıxartdın fürsəti? H. C.. <Sona:> Biz indidən işə başlamasaq, fürsəti əldən buraxarıq. H. N.. Bu gün bu fürsəti verməyib əldən; Könlüm istəyəni deyəcəyəm mən. B. V.. Fürsəti fövt etmək (fövtə vermək) – bax fürsəti əldən buraxmaq. Fürsəti fövt etməmək (fövtə verməmək) – bax fürsətdən istifadə etmək. Hacı Rüstəm heç vaxt ömründə fürsəti fövt etməmişdi. Ə. H.. Lütfəli də fürsəti fövtə verməyib, dedi ki, dur gedək kazinoya, qəhvə içək. İ. M..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • fürs — [fy:ɐ̯s] <Verschmelzung von »für« + »das«> (oft ugs.): a) <die Verschmelzung kann aufgelöst werden> fürs Kind. b) <die Verschmelzung kann nicht aufgelöst werden> ein Partner, der Bund fürs Leben; ☆ fürs Erste: zunächst,… …   Universal-Lexikon

  • fürs — {{link}}K 14{{/link}} (für das); fürs Erste {{link}}K 80{{/link}} …   Die deutsche Rechtschreibung

  • fürsətən — ə. fürsətdən istifadə edərək …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • fürs — fü̲rs PräpundArtikel ≈ für das: ein Foto fürs Album || NB: fürs kann nicht durch für das ersetzt werden in der Wendung fürs Erste …   Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache

  • Furs of Valencia — ( Furs de València , in Valencian) were the laws of the Kingdom of Valencia during most of Middle Ages and Early modern Europe. They were a series of charters which, altogether, worked similarly as a modern Constitution does now. Thus, they… …   Wikipedia

  • fürs Erste — [Redensart] Auch: • im Augenblick • vorläufig Bsp.: • Wir werden vorläufig nicht gerichtlich vorgehen …   Deutsch Wörterbuch

  • fürsətyab — ə. və f. fürsət tapan, əlinə fürsət düşən …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • Furs de Valence — Fors de Valence Les Fors de Valence (Furs de València en valencien/catalan, Fueros de Valencia en castillan) désignent la législation qui a régi le Royaume de Valence durant plus de quatre siècles, depuis 1261, quand Jacques Ier prêta serment de… …   Wikipédia en Français

  • fürsətcu — ə. və f. fürsət axtaran …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • Fürs. — Fürsorge; Fürsorger; Fürsorgerin EN welfare; welfare officer …   Abkürzungen und Akronyme in der deutschsprachigen Presse Gebrauchtwagen

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”